Pragmatism i dansk sakrätt: Särskilt om panträttsliga aspekter

Patrik Lindskoug

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Trots att nordisk rätt i stor utsträckning präglas av en funktionalistiskt inställning så skiljer sig uppfattningen om hur frågeställningar inom den dynamiska sakrätten ska lösas länderna emellan. I artikeln åskådliggörs hur det svenska förhållningssättet präglas av lagstadgade regler, medan det i Danmark finns en mjukare och tämligen pragmatiskt attityd med utrymme för mer nyanserade lösningar. Fokus ligger på hur man från dansk sida åstadkommit ett flexibelt system för underpantsättning av all slags egendom, ett system som är tillgängligt för såväl fysiska som juridiska personer och vars motsvarighet helt saknas i svensk rätt.
Original languageSwedish
Title of host publicationPragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt
EditorsJan Kleineman
Number of pages14
Place of PublicationVällingby
PublisherJure
Publication date2019
Pages207-220
ISBN (Print)9789172237926
Publication statusPublished - 2019

Cite this