Politikdannelse og organisering i det danske sygehusfelt: En succes med dårligt omdømme?

Peter Kragh Jespersen, Hanne Sognstrup

Research output: Working paperResearch

59 Downloads (Pure)

Abstract

Som en del af forskningsprojektet: Sygehusorganisation og Ledelse (SYOL projektet) under Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet (FLOS) er der i foråret 1999 gennemført et pilotstudium, hvor 13 nøglepersoner i sygehussektoren er blevet interviewet. Formålet var at få nøglepersonernes kommentarer til en række udviklingstendenser i sygehusfeltet, og specielt deres vurdering af de aktuelt anvendte styringsformer og -midler. Interviewundersøgelsen kommer ikke til at stå alene. Den vil på et senere tidspunkt blive suppleret med en undersøgelse af de skriftlige kilder i form af centrale rapporter og betænkninger dækkende perioden fra omkring 1970 og derefter (med stigende intensitet i den sidste del af perioden) og med en analyse af den politikudvikling, der er sket i Nordjyllands Amt med hensyn til organisation og ledelse af sygehuse. Tilsammen skal disse tre delanalyser give et billede af det organisatoriske felt, der omgiver de tre sygehuse, der undersøges i SYOL projektet: Aalborg, Hjørring-Brønderslev og Farsø sygehuse. SYOL projektet finansieres af Nordjyllands Amt, Sygekassernes Helsefond, Sundhedsministeriet og Aalborg Universitet. Projektleder er Peter Kragh Jespersen. Hanne Sognstrup og Lise Maltha Nielsen er Ph.D studerende knyttet til projektet. Projektet har hjemsted på Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Fibigerstræde 1, 9220 Aalborg Øst.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherFLOS - Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet. Handelshøjskolen i København
Number of pages55
Publication statusPublished - 1999
Externally publishedYes
SeriesFLOS Arbejdspapirer
Number1999-1

Cite this