Personale-politiske strategier for it-anvendelsen i undervisningssektoren: Sammenfatning og perspektiver

  Research output: Working paperResearch

  44 Downloads (Pure)

  Abstract

  Uddannelsesinstitutionerne har klaret sig dårligere end andre offentlige institutioner i de fem år Bedst på Nettet har målt. Det er bekymrende da grundlaget for bedring af it-kvalifikationerne hos fremtidens arbejdskraft dannes bl.a. i uddannelsessektoren. Det gør det særskilt vigtigt at være opmærksom på denne sektors it-anvendelse.Det er derfor opmuntrende, at vores undersøgelse fortaget i efteråret 2005 viser at den danske undervisningssektor over en bred kam er langt fremme i skoene med strategier for it-anvendelsen hos både det administrative og faglige personale. Der ofres tid og energi på it-strategier og der er mere end begrundet forventning om at digitaliseringsbølgen vil tage yderligere fart i uddannelsessektoren. Undersøgelsen omfatter ledere, rektorer og inspektører i samtlige folkeskoler, erhvervsskoler, og de videregående uddannelsesinstitutioner. Da skoleledelsen samtidigt vurderer, at it nu er så modnet teknisk at anvendelsen kan udbredes yderligere og at der ikke er tegn på sygdom og stress symptomer hos de ansatte, er jorden gødet for en markant forøgelse af it-kompetencerne og anvendelsen i uddannelsessektoren. Vores undersøgelse af mere end 700 ledere i undervisningssektoren viser, at der er grund til at være optimistisk da de ansatte er opdateret på teknikken og ikke er stresset af den nye teknik. Samtidigt er der en række tiltag så som forbedring af sags- og dokumenthåndteringssystemerne, digitalisering af optagelsesprocedu-rerne og lette adgangen til studieadministrative systemer. Når man kigger indenfor væggene i undervisningssektoren er der en række ubesvarede spørgsmål om bl.a. incitamentstrukturen til forandringer, som ikke er af-klaret i vores undersøgelse. Det gælder bl.a. administrative normeringer, forbere-delsestidsnormer til undervisning og incitamenter til at deltage aktivt i teknisk opkvalificering. Det er således et åbent spørgsmål om der er strategier for at høste mulige gevinster ved it i undervisningssektoren og om der er villighed til at forandre grundmekanismerne i undervisningssektoren. Fastlåste normmønstre kan være mindst lige så uhensigtsmæssige som træge ledere og organisationer. Uddannelsessektoren har på internetsiden været genstand for en betydelig opmærksomhed, specielt hvad angår hjemmesiderne og mulighederne for at tilmel-de sig uddannelser og kurser. De på landsplan mere end 3.000 uddannelsesinstitutioner er på mange måder krumtappen i at øge digitaliseringen i den private sektor og den offentlige sektor da fremtidens arbejdskraft uddannes der. Der hviler derfor en opgave og ansvar på de mange ledere af de enkelte institutioner der rækker langt ud over hensynet til opkvalificering af de ansatte. Undervisere og administrative medarbejdere vil hver eneste dag præge de stude-rendes fremtidige internet kompetencer. Det er ikke udelukkende institutionernes hjemmesider, men også - og måske især - de daglige handlinger der gør en forskel. Kompetencestrategierne er derfor ikke kun interessante grundet interne hensyn på uddannelsesinstitutionerne. Langt vigtigere er de signaler undervisere og administrativt personale sender til landets fremtidige arbejdskraft.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherDepartment of Informatics INF, Copenhagen Business School
  Number of pages17
  Publication statusPublished - 2006
  SeriesWorking Paper / Institut for Informatik. Handelshøjskolen i København
  Number02-2006
  ISSN1399-1779

  Cite this