Pensionsudbetalinger fra markedsrenteprodukter

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

339 Downloads (Pure)

Abstract

Denne artikel ser på den usikkerhed, der knytter sig til pensionsudbetalinger fra markedsrenteprodukter for en nyslået pensionist på 66 år. Pensionens størrelse afhænger i særlig grad af selskabernes regneforudsætninger, herunder specielt den renteforudsætning som selskaberne anvender ved beregningen af den årlige udbetaling.
Konklusionen i artiklen er, at det er delvist muligt at optimere pensionsudbetalingen i forhold til samspillet med folkepensionen. Pensionister med en større pensionsopsparing kan med fordel overveje niveauet for investeringsrisikoen, mens pensionister med en privat pensionsudbetaling, der ligger tæt på grænsen for modregning i folkepensionen, bør tilstræbe en nogenlunde konstant real pensionsudbetaling, så folkepensionens tillægsbeløb så vidt muligt udbetales fuldt ud. En overordnet konklusion er også, at lever man længe, kan det vise sig, at pensionen kommer til at afvige en hel del i forhold til, hvad man forventede, da man gik på pension.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number4
Pages (from-to)14-22
Number of pages9
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Aug 2020

Cite this