Pensionsopsparing, skattestruktur og boligpolitik: En pragmatisk synsvinkel

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Boligmarkedet er præget af uhensigtsmæssige reguleringer. Huslejereguleringen har overlevet siden mellemkrigsperioden. De samfundsøkonomiske konsekvenser er uheldige og begrundelsen ved henvisning til eksistensen af boligmangel er misvisende. Kapitalmarkedet er præget af store forvridninger, først og fremmest på grund af en uhensigtsmæssig beskatningsstruktur. De samfundsøkonomiske konsekvenser heraf er uheldige. Hovedsynspunktet i det følgende er, at forvridningerne på boligmarkedet og de skattemæssige forvridninger på kapitalmarkedet hensigtsmæssigt fjernes simultant.
Original languageDanish
JournalSamfundsøkonomen
Issue number3
Pages (from-to)13-19
Number of pages7
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - 2002

Cite this