Pensionsopsparing: Nogle valg og dilemmaer

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Pensionsforholdene er genstand for en intens løbende debat. Specielt står øget valgfrihed højt på den politiske dagsorden. Beskatningsforholdene for kapitalafkast er ikke i samme grad genstand for politisk interesse trods den betydelige kritik, der er fremført mod de gældende beskatningsregler. Der er nyligt nedsat et »skatteudvalg« af eksperter, men kapitalafkastbeskatningen synes ikke højt prioriteret i udvalgets kommisorium. Pensionsforholdene og beskatningsreglerne for kapitalafkast må imidlertid ses i sammenhæng, ikke mindst i forbindelse med investeringsstrategiens udformning. I det følgende påpeges nogle af de valg og dilemmaer man står overfor. Der synes god grund til at have en kritisk holdning til de gældende regler for kapitalafkastbeskatning. Investeringsmæssigt argumenteres for en »ydmyghedsstrategi«. Ligeledes forekommer der at være god grund til at have en forbeholden holdning til det valgfrihedsscenarie, der synes at have stor gennemslagskraft på den politiske dagsorden for pensionssystemets indretning.
Original languageDanish
JournalSamfundsøkonomen
Issue number8
Pages (from-to)4-10
Number of pages7
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - 2001

Cite this