Pædagogisk selvtræning for lærere og studerende

Flemming Agersnap, Claus Witfelt, Steffen Løfvall, Anders Find

Research output: Working paperResearch

99 Downloads (Pure)

Abstract

I dette working paper præsenteres og diskuteres et e-læringskoncept: Pædagogisk Selvtræning.Først vises den medietekniske udformning. Dernæst præsenteres et læringsteoretisk grundlag forkonceptet ud fra K. Illeris, 2001. Det starter ud fra de læringsprocesser (kognitive, psykodynamiskeog sociale), som foregår i brugere af konceptet, lærere så vel som studerende. Ud fra denne modeldiskuteres, hvordan denne viden kan være vejledende for lærerens resp. den studerendes direkteaktivitet i klasselokalet. Problemet for brugeren (en lærer eller en student) er dels at diagnosticeresituationen på holdet, ved eksamen e.l. og dels at finde/vælge en reaktionsmåde, der er relevanthertil. Det er disse kompetencer, Pædagogisk Selvtræning søger at udvikle. Til sidst diskuteres,hvordan Pædagogisk Selvtræning kan videreudvikles og indplaceres ift. andre, fx IT-baseredeundervisningsformer.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
Number of pages23
Publication statusPublished - 2003

Cite this