Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter: Offentlig ejendomsvurdering

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Højesteret har i SKM2019.74.HR taget stilling til, hvorvidt en skatteyder kunne anvende en overdragelsespris svarende til den offentliggjorte ejendomsvurdering i en overdragelse af et sommerhus fra selskabet til anpartshaver, eller værdien skulle fastsættes til en væsentlig højere skønsmæssig handelspris. Landsskatteretten og byretten havde givet skatteyderen medhold, men både Østre Landsret og Højesteret fandt, at det var den højere skønsmæssigt ansatte handelspris, som skulle anvendes.
Original languageDanish
Article numberSR.2019.147
JournalSR-Skat
Volume31
Issue number3
Pages (from-to)147-149
Number of pages3
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2019

Cite this