Outsourcing af servicefunktioner: En dansk SMV'ers motiver til og praktiske erfaringer med outsourcing af økonomifunktionen

Thomas Plenborg, Carsten Rohde, Erik Vindahl Andersen, Jens Østrup

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Formålet med denne artikel er at kortlægge motiver til outsourcing af økonomifunktionen i små og mellemstore danske virksomheder (SMV'ere). Artiklen argumenterer for en inddeling af motiver til outsourcing i følgende hovedgrupper: Strategisk fokusering, økonomi, risiko/fleksibilitet og kompetencer. Via et casestudie belyses, hvilke motiver en mindre dansk virksomhed har til outsourcing af sin økonomifunktion. Hovedkonklusionen fra både litteraturstudie og casestudie er, at der eksisterer komplekse relationer mellem motiverne. Dette nødvendiggør, at virksomheder omhyggeligt afdækker sammenhængen mellem motiver og deres mulige afledte effekter, for at opnå et samlet overblik over fordelagtigheden af et outsourcing arrangement. Hvor litteraturen generelt opfatter økonomiske motiver som afgørende for outsourcing, stiller det sig anderledes i casevirksomheden. Her optræder strategisk fokusering og adgang til kompetencer som de væsentligste motiver til outsourcing af virksomhedens økonomifunktion.
Original languageDanish
JournalØkonomistyring & informatik
Volume24
Issue number4
Pages (from-to)401-422
Number of pages22
ISSN0900-8322
Publication statusPublished - 2009

Cite this