Organiseringen af det danske EU-formandskab i 2012

Peter Nedergaard, Mads Dagnis Jensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Denne artikel analyserer, hvordan centraladministrationens embedsmænd har organiseret det danske EU-formandskab, som blev afholdt i første halvår af 2012. Til det formål anvendes en organisationsteoretisk analyseramme, der fokuserer på tre hovedtemaer: struktur, proces og kultur. Empirisk bygger artikel på en lang række interviews med centrale aktører i og omkring det danske EU-formandskab foretaget siden begyndelsen af 2010 samt en række dokumenter, der trianguleres og analyseres. Artiklen demonstrerer, at det danske EU formandskab afholdt i 2012 er kendetegnet ved: 1) en fl eksibel decentral struktur med Udenrigsministeriet og særligt den danske EU repræsentation i Bruxelles som samlingspunkt, 2) en proces, der i høj grad er betinget af givne procedurer, der har til formål at skabe kontinuitet og forudsigelighed, og 3) en kultur, der understøtter normer, som upartiskhed, professionalisme og loyalitet, selvom der er uenighed om vægtningen af disse enkelte dele.
Original languageDanish
JournalØkonomi og Politik
Volume85
Issue number3
Pages (from-to)27-38
Number of pages12
ISSN0030-1906
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Cite this