Organisering af finansielt tilsyn

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

155 Downloads (Pure)

Abstract

Der pågår aktuelt diskussioner om organiseringen af Finanstilsynet. Denne artikel analyserer forskellige tilsynsmodeller. Formålet er at bidrage til overvejelserne om at optimere tilsynet med den finansielle sektor i Danmark. Artiklens første del refererer konklusioner og diskussioner fra den akademiske litteratur på området. Artiklens anden del perspektiverer og konkluderer med hensyn til organiseringen af det finansielle tilsyn i Danmark. Artiklen foreslår, at robusthedstilsynet med systemisk vigtige finansielle institutioner fremover varetages af Nationalbanken. Fordele og ulemper diskuteres, herunder om yderligere tilsynsopgaver bør varetages af Nationalbanken.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number2
Pages (from-to)7-13
Number of pages7
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2019

Cite this