Optioner eller betingede aktier? Seneste udvikling i de børsnoterede selskabers aktieaflønning

Ken L. Bechmann, Christopher Thorsell

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

1347 Downloads (Pure)

Abstract

Incitamentsaflønning – og herunder især aktieaflønning – fortsætter med at tiltrække sig stor opmærksomhed fra en lang række sider. Et spørgsmål, der ofte diskuteres, er selskabernes anvendelse af aktieaflønning, dvs. aflønning med optioner, betingede aktier o. lign. Diskussionerne har blandt andet gået på, om den generelle udvikling går imod større eller mindre udbredelse af aktieaflønning – og i givet fald, om det er optionsprogrammer eller programmer med betingede aktier, der vinder terræn. Denne artikel giver derfor et opdateret billede af udviklingen i selskabernes aktieaflønning, men den supplerer også med en diskussion af forskellige typer aktieaflønning og giver konkrete eksempler på anvendte programmer.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number4
Pages (from-to)30-38
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2016

Cite this