Omfordeling mellem generationer i Danmark

Translated title of the contribution: Intergenerational Redistribution in Denmark

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen argumenterer for det såkaldte generationsregnskab som supplement til eksisterende mål for finanspolitikkens virkninger. Det vises på grundlag af den aldersmæssige fordeling af de offentlige indtægter og udgifter i 1992, og under givne antagelser om udviklingen i demografi, vækst, inflation og rente, at uændret politik vil påføre fremtidige generationer noget større skattebetalinger end nulevende generationer. Generationsregnskabet kan imidlertid ikke udpege en bestemt generation, som i særlig grad er ansvarlig for denne generationsmæssige ubalance.
Translated title of the contributionIntergenerational Redistribution in Denmark
Original languageDanish
JournalSamfundsøkonomen
Issue number4
Pages (from-to)21-26
Number of pages6
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - 1996
Externally publishedYes

Cite this