Om grænser for kvalitetsteknologier - og om hvorfor det er vigtigt for kvalitetseksperter at reflektere over dem

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Kvalitetsteknologier som akkreditering og Den Danske Kvalitetsmodel præsenterer sig som om de er altomfattende – som om de dækker alle sundhedsydelser og adresserer alle relevante forhold. Overfor den forestilling hævder artiklen, at det er afgørende, at disse kvalitetsteknologier indtænker egne begrænsninger – fordi en sådan refleksion er forudsætning for at give andre typer af fornuft og aktører plads til at fremme og sikre kvaliteten af deres ydelser. Hovedparten af artiklen er en analyse af fire forskellige typer af grænser for kvalitet – som de kan iagttages i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel, som udgør artiklens empiriske materiale. De fire typer af grænser handler om grænser ved konstruktionen af modellen; om grænser for hvilke forhold man kan formulere standarder og indikatorer for; om grænser for hvilke aktiviteter, der kan formuleres retningslinjer for og endelig om grænser for synliggørelse. De fire eksempler skal belægge den generelle pointe, at der er grænser for kvalitetsteknologier. Men vigtigere er det, at en lokalisering af de konkrete grænser er en forudsætning for at diskutere, hvordan man kan forholde sig til de specifikke begrænsninger. Som bidrag til en sådan diskussion diskuterer artiklen afslutningsvis to mulige reaktioner på lokaliseringen af grænser. Den ene reaktion handler om at udvikle forskellige typer af selvbegrænsning. Den anden handler om at få lavet repræsentationer af det udgrænsede inden for kvalitetskommunikationen.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for forskning i sygdom og samfund
Volume8
Issue number15
Pages (from-to)121-148
ISSN1604-3405
Publication statusPublished - 2011

Cite this