Om computerberegnede tommelfingerregler i forbindelse med pensionsopsparing

Michael Møller, Stephan Waldstrøm

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Beslutninger i forbindelse med pension er mange og komplicerede: Hvornår og hvor meget skal spares op, hvordan skal pengene investeres, og hvilke forsikringsydelser skal købes. Obligatoriske pensionsordninger er en ”one size fits all” model, som for mange vil ramme i underkanten af det forventede behov. Der er behov for tommelfingerregler, der kan hjælpe alle dem, der på den ene side ikke vil nøjes med deres obligatoriske ordning men på den anden side finder beslutninger om pension of forsikring vanskelige. Modellerne kan aldrig blive perfekte. Det lader sig ikke gøre i en usikker verden. Men de kan være bedre end ingen model. I denne artikel redegøres for nogle af de mange forskellige overvejelser, der må gøres i forbindelse med at opstille sådanne modeller. Der tages udgangspunkt i et enkelt forsøg på at opstille en sådan model, nemlig Danicas Pensionstjek, men problemstillingen er generel.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number2
Pages (from-to)14-19
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2013

Cite this