Offentlige myndigheder, digitalisering og god forvaltning: Holder de loven? Holder loven? En undersøgelse af grænselandet mellem retskilder og levence ret

Søren Stig Andersen, Ulrik Bisgaard Ulsrod Røhl

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

27 Downloads (Pure)

Abstract

Den stadige teknologiske udvikling skaber løbende nye muligheder for offentlige myndigheders brug af digital teknologi til at understøtte deres opgaveløsning, uden at dette nødvendigvis er udtømmende reguleret i forvaltningsretlige retskilder som forvaltningslov og ombudsmandspraksis mv. I denne artikel kombinerer vi en retsvidenskabelig analyse med en kvalitativ undersøgelse af praksis hos danske offentlige myndigheder med henblik på at undersøge, hvorledes forskellige retsregler, principper, værdier og ekstralegale normer påvirker myndighedernes anvendelse af digital teknologi i sagsbehandlingen. To forskellige forvaltningsretlige temaer er i fokus: 1) myndigheders udformning og kommunikation af begrundelser, når der træffes afgørelser, og 2) myndigheders løbende kvalitetssikring af digitale løsningers understøttelse af sagsbehandling. Mens det ene tema (begrundelser) er adresseret direkte i lovgivningen samt domstolenes og Ombudsmandens praksis, er det andet tema (løbende kvalitetssikring) stort set kendetegnet ved et fravær af autoritative retskilder. Vores undersøgelse viser, at uanset om der er tale om et område, der er tydeligt adresseret i retskilder eller ej, kan dybereliggende, mere immanente forvaltningsretlige principper og værdier have vanskeligt ved at slå igennem i myndighedernes praksis. Desuden konkluderes det, at i situationer uden tydelige autoritative retskilder kan ekstralegale normer have væsentlig betydning for myndigheders praksis.
Original languageDanish
Article numbere4497
JournalNordisk Administrativt Tidsskrift
Volume98
Issue number1
Number of pages37
ISSN0029-1285
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2021
Externally publishedYes

Cite this