Offentlig ledelse? En fortælling om fortællingen om New Public Management og et alternativt studie på vej...

Betina Rennison

  Research output: Working paperResearch

  171 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dette papir har offentlig ledelse som genstand. Den måde offentlig ledelse typisk betragtes på, er ud fra konceptet New Public Management (NPM). NPM er en samlebetegnelse for en række forvaltningspolitiske doktriner, diverse reformer og eksperimenter, der siden begyndelsen af 1980’erne har tegnet omstillings-processen i den offentlige sektor. NPM gør det legitimt at tale om offentlig ledelse på en bestemt måde, nemlig som efterligningaf privat-sektor-modeller og med erhvervsøkonomiske rationaler som grundforestilling.Således har NPM og dets fortalere ukritisk adopteret ledelsesbegrebet fra den private sektor.Som Kooiman et al. udtrykker det: ”Public management is more a collection of pratice-in-usein which ideological, scientific and practical considerations are mixed with a considerable learning towards concepts borrowed from private management.” (Kooiman et al. 1993:59). NPM er således fortællingen om, hvordan offentlig ledelse søges konstrueret og italesat somprivat ledelse. Dette papirs underliggende formål er at problematisere denne ukritiske ’oversættelsesmanøvre’ af rationaler til en ny kontekst.
  Det primære formål med papiret er dog at søge at finde en måde at studere offentlig ledelse på, der bryder med NPMs forsøg på monopolisering af begrebet. NPM er en del af det videnskabelige felt omkring offentlig ledelse og konceptet indgår som en del af fortællingen om offentlig ledelse. Det er i et studie af offentlig ledelse derfor nødvendigt at iagttage, hvordan begrebet er konstrueret i NPM. Det gøres i papirets første del, hvor jeg dels spørger til de forskellige måder, hvorpå NPMs fremkomst er blevet præsenteret, dels præsenterer NPMs karakterpå konceptets egne betingelser. Jeg finder det herefter interessant at supplere denne fortælling med en anmeldelse af de kritiske positioner, der anlægges mod konceptet. Det gøres i papirets anden del. Men derefter bliver det interessant at rette blikket væk fra NPMs dominerende fortælling om offentlig ledelse og søge at rejse spørgsmålet om offentlig ledelse på en væsensforskellig anden måde. En anden måde, der ikke på ontologisk vis forudsætter, at offentlig ledelse allerede ’er’ eller ’bør være’ på en bestemt måde, men med inspiration fra den institutionelle historie og en Luhmann’sk systemteori, derimod gør spørgsmålet om offentlig ledelse til et epistemologisk og analytisk spørgsmål. Således er det intentionen med denne del af papiret at opstille nogle analytiske udfordringer for studiet af offentlig ledelse og en analysestrategi, der lader sig lede af åbenhed fremfor lukkethed.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherDepartment of Management, Politics and Philosophy, CBS
  Number of pages38
  ISBN (Print)8790403673
  Publication statusPublished - 2000
  SeriesMPP Working Paper
  Number1/2000
  ISSN1396-2817

  Cite this