Nykredits børsnotering: En forhastet beslutning?

Research output: Contribution to journalEditorialResearch

Abstract

Artiklen af Raaballe (2017) i dette nummer af Finans/Invest diskuterer børsnoteringen af Nykredit og præsenterer aktionærforeningsmodellen som et alternativ til en traditionel børsnotering. Denne leder tager diskussionen op og konkluderer, at der slet ikke er noget, der haster. Nykredits ledelse opfordres således til nærmere at overveje, om ikke den præsenterede model i højere grad vil tjene kundernes interesser. I den forbindelse må det specielt kræves, at de ultimative beslutningstagere i repræsentantskabet og bestyrelsen af Forenet Kredit (Foreningen Nykredit) fremskaffer det fornødne grundlag og bruger den fornødne tid for at kunne træffe det rigtige valg.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number5
Pages (from-to)2-4, 11, 31
Number of pages6
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Oct 2017

Cite this