Nulrealisering af verbalformer i dansk spontantale

Ruben Schachtenhaufen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  I sammenhængende tale forsvinder mange af de lyde som udtales når ordene artikuleres i isoleret distinkt form. Indimellem forsvinder alle de lyde som et ord ellers består af, hvorved ordet får en nulrealisering. I artiklen analyseres med udgangspunkt i talesprogskorpusset DanPASS verbalformerne er, har, vil, have, kan, var og lad som er blandt de ord der forekommer med nulrealisering. Reduktionerne af disse ord kan ikke forklares alene ud fra et fonologisk eller grammatisk synspunkt, men ved at kigge på en kombination af fonologi, prosodi, grammatisk funktion og syntaks tegner der sig nogle mønstre for under hvilke betingelser verbalformerne forsvinder. Reduktionerne rammer ord der er karakteriseret ved dels at udtrykke en grammatisk funktion, dels ved at være fonologisk simple. Desuden reduceres ordene primært i naboskab til ligeledes grammatiske og fonologisk simple ord.

  Original languageDanish
  JournalDanske Talesprog
  Volume12
  Pages (from-to)127-151
  ISSN1600-6038
  Publication statusPublished - 2012

  Cite this