Niveau af langsigtede afkastforventninger

Torben M. Andersen, Peter Engberg Jensen, Jesper Rangvid

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

31 Downloads (Pure)

Abstract

Rådet for Afkastforventninger har gennem 2022 arbejdet med analyser af niveauet for langsigtede afkast, blandt andet i lyset af de seneste års voldsomme begivenheder på de finansielle markeder, herunder markedernes betydelige fluktuationer i forbindelse med pandemien samt de kraftige inflations- og rentestigninger efter pandemien. Rådet konkluderer, at der i en samlet vurdering ikke er tilstrækkelig argumentation for at ændre Rådets forventninger til de langsigtede afkast. Artiklen illustrerer også pensionsprognosers følsomhed overfor ændringer i det langsigtede renteniveau.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number4
Pages (from-to)21-27
Number of pages7
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Aug 2023

Cite this