Nina Dietz Legind og Michael Steinicke: Retlige aspekter af finansiel virksomhed - marked, forbruger og konkurrence. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006. 201 sider

Lennart Lynge Andersen

    Research output: Contribution to journalBook reviewResearchpeer-review

    Cite this