Ne bis in idem i Sverige och Belgien

Yvette Lind

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

För att ge perspektiv på den svenska debatten kring ne bis idem, redovisas i artikeln den nya ”una via”1 regleringen i Belgien. Att som skattebetalare inte fullfölja sina skatterättsliga åtaganden kan få ett flertal konsekvenser. Skattebetalaren kan bli ålagd att (1) betala skattetillägg,2 (2) betala skatten plus ränta,3 (3) betala böter eller liknande avgifter4 alternativt (4) bli straffrättsligt åtalad i samband med det skatterättsliga brottet (exempelvis bokföringsbrott5).6 Med ett flertal möjliga påföljder finns risken för så kallad ”Double Jeopardy” även känt som ne bis in idem dvs. skattebetalaren riskerar att bli straffad eller åtalad två gånger för samma skattebrott. En uppdatering görs i artikeln av rättspraxis, ny regleringen samt lagförslag.7 Finns det något att lära av det belgiska exemplet?
Original languageSwedish
JournalSvensk Skattetidning
Issue number8
Pages (from-to)678-689
Number of pages12
ISSN0346-2218
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this