Når virksomhedens mål er mere end Shareholder Value: En praktisk guide

Søren Bjerre-Nielsen, Anders Stouge

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

143 Downloads (Pure)

Abstract

En del virksomheder har ikke Shareholder Value som eneste målsætning men derimod blandede formål, hvor en del handler om at tjene penge og en anden om at skabe andre former for værdi. F.eks. ved at foretage investeringer med lavere afkast, hvis de giver stakeholderne mærkbare fordele eller anden form for nytte. Artiklen anvender forbrugerejede koncerner in­denfor elsektoren (a.m.b.a.’er) til at illustrere og argumentere for, at selskaberne på forhånd skal beskrive og kommunikere sine mål via en værdiskabelsespolitik. Politikken skal både beskrive, hvordan selskabet vil skabe et overskud, og hvordan det vil anvende det til fremme af andelshaveres fælles interesser. Resultatet af projekter med lavere økonomisk afkast, men iværksat for at skabe anden værdi for andelshaverne, skal passere resultatopgørelsen. Forfatterne argumenterer for, at sådanne projekters anden form for værdiskabelse fremgår af en særlig side i årsrapporten, så værdiskabelsens blandede formål bliver transparent. Og så der senere kan følges op på, om også anvendelse af midler til anden form for værdiskabel­se realiseres som ønsket.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number4
Pages (from-to)31-39
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2020

Cite this