Når tiden foldes i en gråzone: En beretning om vidensdeling, arbejdsdeling og refleksiv praksis. i en IT-virksomhed indenfor "e-learning" og multimedier

Sisse Siggaard Jensen

  Research output: Working paperResearch

  54 Downloads (Pure)

  Abstract

  "Når tiden foldes i en gråzone" er beretningen om en empirisk-analytisk og eksplorativ feltanalyse i en mindre dansk IT virksomhed, der arbejder i feltet "Computer Based Training" - CBT - eller "e-learning”, der er den aktuelle betegnelse. Analysen er en del af aktiviteterne i forskningsprojektet "KnowManIT - Knowledge and Management in small IT firms" ved "Center for Ledelse, Organisation og Kompetence" på "Institut for Ledelse, Politik og Filosofi", Handelshøjskolen i København. Feltanalysen omhandler vidensdeling og arbejdsdeling i multimedieproduktion og dét i en situation, hvor vilkårene for at fremstille produkterne - både produktion, indhold og form - er uklar og ukendt, og hvor udviklingsværktøjet - "Producer" - der er produktionens forudsætning, udvikles simultant med applikationen - "LærSelv PC-kørekort". En situation der svarer til, at bogtrykkeriets maskiner produceres, mens teksterne trykkes. Det betyder, at mange arbejdsgange og processer er ukendte for alle de implicerede både udviklere, ledelse og medarbejdere. Der er ingen fælles erfaringer og indre forestillinger at bygge på. Analysens iagttagelsesfelter er vidensdeling, arbejdsdeling samt refleksiv praksis og de teoretiske referencer har forbindelse til semiotik, aktørnetværksteori og uddannelsesfilosofi. Den analytiske synsvinkel vægter samspillet mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktanter, mellem ting og tegn og mellem tid og deadline. Den feltanalytiske praksis er gennemført som observationer, interviews, fotomontage og videoanalyse og i den aktuelle beretning spiller videoanalyse og fotomontage nogle af hovedrollerne. Feltanalysen er en del af det forstudie, der har til formål at identificere felter og problemstillinger af interesse for dybtgående udforskning indenfor rammerne af forskningsprojektet ”KnowManIT”.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherLOK Research Center. CBS
  Number of pages25
  ISBN (Print)8791023149
  Publication statusPublished - 2001
  SeriesLOK Working Paper
  Number7/2001
  ISSN1600-4264

  Cite this