Några frekvensbaserade skillnader mellan svenskt och danskt talspråk

Jens Allwood, Elisabeth Ahlsén, Peter Juel Henrichsen, Magnus Gunnarsson, Kaarlo Voionmaa, Hans Vappula, Leif Grönqvist

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

  Abstract

  I denna uppsats presenterar vi några första preliminära resultat av att undersöka skillnader och likheter mellan svenskt och danskt talspråk. Analysen kommer att grundas dels på korpusen Bysociale studier – BySoc (1,4 miljoner ord), som samlats in i Köpenhamn, och dels Göteborg Spoken Language Corpus – GSLC, (1,3 miljoner ord). I vår undersökning kommer vi att använda ordfrekvens som en indikator för att hitta intressanta lexikala och strukturella skillnader och likheter mellan svenskt och danskt talspråk. Det primära syftet med uppsatsen är att visa på metoden och sättet att arbeta. Vi hoppas att inom kort något mer ingående presentera de resultat vårt arbete lett fram till.
  Original languageSwedish
  Title of host publicationBabylonic Confusion Resolved : Proceedings of the Nordic Symposium on the Comparison of Spoken Languages
  EditorsPeter Juel Henrichsen
  Number of pages31
  Place of PublicationFrederiksberg
  PublisherCopenhagen Business School, CBS
  Publication date2004
  Pages68-98
  Publication statusPublished - 2004
  SeriesCopenhagen Working Papers in LSP
  Number2004-01

  Cite this