Museet som ett socialt rum och en plats för lärande

Gustav Wollentz, Anna Hansen, Lasse Sonne, Martin Brandt Djupdræt, Vibeke Kieding Banik

Research output: Book/ReportAnthologyResearchpeer-review

Abstract

Hur skapas rum på museer som uppmuntrar till och stimulerar social interaktion? Vad lär sig en besökare via den sociala interaktionen? Vilka metoder kan användas för utvärdera sociala rum och de effekter som kan uppnås med en socialt stimulerande miljö? I projektet Increased Learning Through Social Spaces, som finansierats av Nordplus Adult under 2018-2021, har partners från Sverige, Norge och Danmark undersökt just de sociala dimensionera av museiupplevelsen i met detalj, och i den här volymen presenterar vi några av de resultat som vi har kommit fram till. I projektet har vi undersökt hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer, och vi har genomfört en rad undersökningar på museer i Sverige, Norge och Danmark där vi har samlat in ett empiriskt material som vi utgåt ifrån i våra analyser och reflektioner. projektet leds ac Regionmuseet Skåne, och övriga projektpartners är Den Gamle By, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik och Universitetet i sydöstra Norge. Denna bok bör ses som inspirerande material för alla som vill arbeta med detta ämne.
Original languageSwedish
Place of PublicationÖstersund
PublisherJamtli Förlag
Number of pages153
ISBN (Print)9789179482640
Publication statusPublished - 2021
SeriesFornvårdaren
Number40
ISSN0347-5131

Cite this