Multipelværdiansættelse

Christian Vriborg Petersen, Thomas Plenborg

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Multipler er en populær metode at anvende til værdiansættelse. Dette kan tilskrives metodens tilsyneladende lave grad af kompleksitet og den hurtighed, hvormed en værdiansættelse kan gennemføres. Metoden har endvidere den attraktive egenskab, at den i høj grad trækker på markedets implicitte holdning til værdien af et selskabs indtjening. Derved udnytter metoden den viden, investorerne har til værdien af en indtjeningskrone i et givet selskab eller branche. I modsætning hertil kan nævnes, at en værdi baseret på den tilbagediskonterede cash flow metode (DCF) primært baserer sig på investorens eget arbejde samt holdninger og forventninger til den fremtidige indtjening og risiko.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number6
Pages (from-to)12-17
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Sept 2012

Cite this