Moderne aktieprogrammer: De skulle være så simple, og så er de faktisk ret komplekse

Ken L. Bechmann, Anders Jarmer, André Andersson

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

94 Downloads (Pure)

Abstract

I forbindelse med årsrapporterne for 2020 skal de børsnoterede selskaber som noget nyt også aflægge en vederlagsrapport indeholdende en række detaljer om aflønningen til hvert medlem af bestyrelsen og direktionen. Dette betyder blandt andet, at selskabernes forskellige aktiebaserede incitamentsprogrammer skal værdiansættes. Denne artikel viser, at der blandt selskabernes aktiebaserede incitamentsprogrammer er en stigning i anvendelsen af programmer med betingede aktier og lignende. Disse opfattes af mange som mere simple end aktieoptionsprogrammer, men som det også vises i denne artikel, er eksempelvis værdiansættelsen af disse ret komplicerede. Disse resultater har betydning både i forhold til, hvorledes selskaberne afrapporterer om de anvendte aktieprogrammer og deres værdi, men har også en bredere relevans i forhold til, hvorledes disse programmer skal designes, og hvorledes de skabte incitamenter skal vurderes.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number6
Pages (from-to)13-20
Number of pages8
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - Dec 2020

Cite this