Menneskerettighetene og EØS-retten på kollisjonskurs? Om adgangen til å øremerke professorater og post doc-stipend for kvinner ved UiO

Anne Hellum, Ruth Nielsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Original languageNorwegian
JournalKritisk Juss
Issue number1-3 (29)
Pages (from-to)113-132
Number of pages20
ISSN0804-7375
Publication statusPublished - 2002

Cite this