Mellem modeller og virkelighed: Om Finansministeriets policy-redskaber og deres rolle i dansk politik

Jachim Peter Tilsted, Phillip Kjær Luscombe, Niels Fuglsang

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Finansministeriet har de seneste år været genstand for megen debat vedrørende dets regnemetoder og disses rolle i lovgivningsprocessen. Ved at konceptualisere disse som policyredskaber og trække på en række eksempler og interviews analyserer og diskuterer artiklen den rolle, ministeriets redskaber spiller samt de institutionelle mekanismer, der gør dem i stand til at påvirke lovgivning og den politiske debat. Der argumenteres for, at deres institutionelle placering giver dem en unik rolle i det danske vidensregime.
Original languageDanish
JournalSamfundsøkonomen
Issue number2
Pages (from-to)91-100
Number of pages10
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - May 2020

Cite this