Medieretten

Søren Sandfeld Jakobsen, Sten Schaumburg-Müller

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Denne fremstilling af Medieretten omfatter både de traditionelle massemedier, dvs. aviser, tidsskrifter mv. og radio og fjernsyn, og de nye digitale online-medier som fx netaviser, blogs, streaming-tjenester, sociale medier mv. Siden førsteudgaven af fremstillingen fra 2013 er retskildematerialet vokset betragteligt. I denne 2. udgave har vi derfor valgt at opdele publikationen i to dele.

Denne bog, del 1, indeholder følgende emner:

Indledning om medier og medieret
Medierettens kilder
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og medierne
Medierne og privatlivets fred
Ærekrænkelser
Den offentlige fred (offentlig billigelse af forbrydelse, forhånelser mv)
Medieansvar, både inden for og uden for medieansvarsloven
God presseskik og genmæle
Journalisters rettigheder
Offentlighed.
Målgruppen er primært advokater, dommere og jurister i medievirksomheder og relevante offentlige myndigheder, organisationer mv., der beskæftiger sig med medieretlige problemstillinger, og som har et naturligt behov for en samlet fremstilling herom. Fremstillingen kan også benyttes som lærebog på medie- og journalistuddannelser, relevante kursusfag på universiteternes jurauddannelser mv.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Edition2.
Number of pages757
ISBN (Print)9788757443387
ISBN (Electronic)9788771984903
Publication statusPublished - 2020

Cite this