Manglende gennemsigtighed i værdiansættelsen af pensionsselskabernes alternative investeringer?

Birthe Merethe Jensen, Kim Pettersson

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Ved udgangen af september 2019 udgjorde den samlede danske pensionsopsparing mere end 4.600 mia. kr. (Dan-marks Nationalbank, 2019), hvoraf godt 18 % er placeret i såkaldte “alternative investeringer”. Alternative investeringer består typisk af investeringer i ejendomme og infrastruktur, direkte kreditgivning til erhvervsvirksomheder samt investeringer gennem kapitalfonde, hvor værdiansættelsen foretages på baggrund af ikke-observerbare input. I 2020 skal alle pensions- og forsikringsselskaber aflægge årsregnskaber i overensstemmelse med dagsværdihierarkiet i IFRS 13, som omfatter en række nye krav til noteoplysninger om forudsætningerne for dagsværdien af selskabernes alternative investeringer. På baggrund indberettede (fortrolige) tal fra pensions- og forsikringsselskaberne til Danmarks Nationalbank i perioden januar 2013 – september 2019 gives et tidligt bud på potentielle udfordringer med og økonomiske konsekvenser af den forestående implementering af de nye notekrav. Noget kunne tyde på, at der er plads til forbedringer både fra reguleringsmæssig side såvel som i forsikrings- og pensionssektorens regnskabsmæssige håndtering af deres alternative investeringer. Problemstillingen er aktuel for os alle, da prisfastsættelsen har betydning for, 1) at værdien af den løbende pensionsopsparing opgøres korrekt, 2) det individuelle valg af pensionsprodukt, 3) fordelingen mellem nuværende og fremtidige pensionsudbetalinger, og 4) ved skift mellem pensionsselskaber.
Original languageDanish
JournalRevision & Regnskabsvæsen
Volume89
Issue number3
Pages (from-to)24-39
Number of pages16
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - 2020

Cite this