Lukningen af Nakskov Skibsværft A/S i 1986

Thomas Roslyng Olesen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Gennem de seneste 20 år har der været en stigende interesse for dansk værftshistorie, og særligt indenfor de seneste år er der blevet udgivet en række bøger om de danske stålskibsværfter. I den forbindelse har Nakskov Skibsværfts historie imidlertid stort set ikke været belyst. Samtidig er den
eksisterende forskning i dansk værftshistorie generelt kendetegnet ved at stoppe med afleveringen af det sidste skib. Det betyder, at det ikke er blevet undersøgt, om dele af værfternes aktiviteter blev videreført efter værftslukningerne, og hvordan produktionsfaktorerne arbejdskraft og kapital er blevet benyttet efterfølgende. I denne artikel undersøges nedlukningen af Nakskov Skibsværft i 1986. Artiklen viser, hvordan der fra 1982 og frem til lukningen blev forsøgt en række omstillinger for at redde værftet. Samtidig viser artiklen, at værftslukningen ikke udviklede sig til et totalt kollaps, men at en række aktiviteter blev videreført frem til midten af 1990erne. Artiklen bygger primært på studier af bestyrelses- og direktionsmateriale fra Nakskov Skibsværft arkiv på Erhvervsarkivet i Aarhus. Studierne er udført i forbindelse med udarbejdelsen af ph.d. afhandlingen ”Fugl Føniks? Transformationen af den danske værftsindustri 1975-2012”, der blev indleveret på Syddansk Universitet i maj 2012.
Original languageDanish
JournalErhvervshistorisk Aarbog
Volume61
Issue number2
Pages (from-to)1-30
ISSN0071-1152
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Cite this