Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret: Indhold og retsvirkninger ved tilsidesættelse

Christian Frank Madsen, Kim Østergaard

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Loyalitetsgrundsætningen er en obligationsretlig grundsætning, der finder anvendelse på alle typer af kontrakter. Imidlertid kommer de delforpligtelser, der følger af loyalitetsgrundsætningen, forskelligt til udtryk afhængig af kontrakttype og hvornår i kontraktens livscyklus, delforpligtelsen anskues og aktualiseres. Loyalitetsgrundsætningens indhold kan ikke anses for en eksakt størrelse, idet det retlige indhold i skikkelse af forskellige forpligtelser udvikler sig over tid. Loyalitetsgrundsætningen er derfor dynamisk. Formålet med artiklen er at systematisere og klarlægge delforpligtelsernes indhold med udgangspunkt i gældende ret for den givne kontrakts livscyklus og under hensyntagen til kontrakttypens særlige karakteristika, herunder om der foreligger en lex specialis for den givne kontrakt type. Det andet afledte formål er at klarlægge de retsvirkninger, der er knyttet til en tilsidesættelse af loyalitets forpligtelsen i forhold til den konkrete delforpligtelse, hvor der foreligger en lex specialis, og hvor en sådan ikke eksisterer for den givne kontrakttype.
Original languageDanish
Article numberET.2019.116
JournalErhvervsjuridisk Tidsskrift
Volume27
Issue number3
Pages (from-to)116-130
Number of pages15
ISSN1901-3612
Publication statusPublished - Aug 2019

Cite this