Ligningslovens § 8 B, stk. 1 - forsøgs- og forskningsudgifter, Ligningslovens § 8 x - udbetaling af skattekredit

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Kommentarer til udvalgte afgørelser. Landsskatteretten har i to nyere afgørelser truffet afgørelse om, hvorvidt udgifter til digitale handelsplatforme kunne anses for omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, som forsøgs- og forskningsudgifter, således at der kunne opnås udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X. I SKM2021.367.LSR fandt Landsskatteretten, at betingelserne i ligningslovens § 8 B, stk. 1, var opfyldt. Modsat resultat nåede Landsskatteretten frem til i LSR af 21. maj 2021, Journalnr. 19-0107392. SKM2021.367.LSR indeholder væsentlige fortolkningsbidrag og ændrer på skattemyndighedernes opfattelse af, hvad der skal til for at anse en aktivitet for forsøgs- og forskningsaktivitet efter ligningslovens § 8 B, stk. 1. Landsskatteretten afviser, at der i bestemmelsen kan indlægges et krav om, at der skal være tale om en udvidelse af en virksomheds indkomstgrundlag, ligesom det også afvises, at alene software bestemt til videresalg skal være omfattet. Udviklet software til intern brug for virksomhedens erhverv kan også være omfattet. LSR af 21. maj 2021, Journalnr. 19-0107392 bekræfter, at der dog stadig stilles krav om nyhedsværdi.
Original languageDanish
Article numberSR20210229 SR.2021.229
JournalSR-Skat
Volume33
Issue number6
Pages (from-to)229-233
Number of pages5
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2021

Cite this