Ledelsesretten og daglig sygemelding

Maria E. R. Rasmussen, Søren Møller Rasmussen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Arbejdsgivers udøvelse af ledelsesretten er underlagt et krav om saglighed. Arbejdsretten har i tre nyere domme taget stilling til, om et arbejdsgiverkrav om daglig sygemelding udgjorde misbrug af ledelsesretten. Med udgangspunkt i dommene analyseres grænserne for en arbejdsgivers ret til at indføre sygefraværspolitikker, der forpligter arbejdstageren til at foretage daglig sygemelding ved sygdom ud over én dags varighed. Det konkluderes, at spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver kan indføre et krav om daglig sygemelding, beror på en konkret vurdering af virksomhedens driftsmæssige begrundelse, og at kravene til kvalificeringen af den driftsmæssige begrundelse synes relativt beskedne, så længe arbejdsgiver administrerer sygefraværspolitikken med en passende grad af fleksibilitet.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume102
Issue number2
Pages (from-to)74-81
Number of pages8
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - May 2020
Externally publishedYes

Cite this