Ledelsesaflønning: Hvad siger bestyrelserne og direktørerne egentlig selv?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

185 Downloads (Pure)

Abstract

Ledelsesaflønning er vedvarende et emne, som stort set alle har en holdning til med ophedede diskussioner til følge. Denne artikel er den første til at måle temperaturen blandt et bredt udsnit af primært bestyrelsesmedlemmer og direktører ved at præsentere og diskutere resultaterne af en større spørgeskemaundersøgelse om emnet foretaget blandt medlemmer af Bestyrelsesforeningen. Selv om respondenterne generelt finder niveauet passende, rejses der bl.a. kritik af både enkeltsager og af den generelle transparens om ledelsesaflønning. Endvidere viser resultaterne, at respondenterne generelt finder det relevant at stramme op i forhold til design af incitamentsaflønning specielt med henblik på større fokus på den langsigtede værdiskabelse i virksomhederne.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue number2
Pages (from-to)22-27, 35
Number of pages7
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2018

Cite this