Ledelse i et sprogfilosofisk og fænomenologisk perspektiv

Research output: Working paperResearch

65 Downloads (Pure)

Abstract

Nærværende artikel tager udgangspunkt i, at management teknologier kan opfattes som en diskursiv praksis. Udfra dette synspunkt vises og diskuteres med udgangspunkt i Saussures og Wittgensteins ideer om sproget, hvordan management teknologier kan skabe signifikans på et syntaktisk, et semiologisk/semantisk og et pragmatisk niveau. Det er forfatteres argument, at de tre analyseniveauer ikke i praksis kan ses adskilt, og at det syntaktiske og det semiologiske/semantiske niveau er en forudsætning for det pragmatiske og at det pragmatiske niveau over tid skaber/forandre det syntaktiske og det semiologiske/semantiske niveau. Således kan ledelse ikke ske uden brugen af specifikke teknologier, hvis betydning kommer til udtryk og ændres gennem deres anvendelse. Endelig søger artiklen også både at kombinere og kritisere det pragmatiske niveau udfra en fænomenologisk synsvinkel.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, IKL. Copenhagen Business School
Number of pages30
Publication statusPublished - 1997
SeriesWorking paper
Number25

Cite this