Ledelse, bureaukrati og demokrati: Kommentar til Klaus Majgaard (KM) på SLIP-konferencen om "fremtidens offentlige lederskab" på CBS den 15. januar 2013

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Cite this