Lars Anders Heimdal: Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer – studier i internasjonal privatrett. Gyldendal juridisk, 2013

Research output: Contribution to journalBook reviewResearchpeer-review

Cite this