Landbrugets økonomiske problemer

Finn Østrup

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  Abstract

  Dansk landbrug står over for tre vigtige udfordringer. For det første har der over en længere årrække været et fald i driftsindtjeningen. På trods af en forbedring gennem de seneste år ligger indtjeningen fortsat på et lavt niveau, der er utilstrækkeligt til at sikre et rimeligt afkast til kapital og arbejdsindsats. For det andet er der særlig siden 2001 opbygget en stor gæld. For mange bedrifter vil det være svært at klare gældsforpligtelserne. Endelig for det tredje står landbruget med et kortsigtet finansieringsproblem, idet finansielle virksomheder siden begyndelsen af den finansielle krise har været tilbageholdende med at finansiere projekter, der i øvrigt er rentable. Artiklen analyserer landbrugets tre grundlæggende problemer. Endvidere diskuteres de fremtidige økonomiske udsigter for erhvervet. Endelig diskuteres løsningsmuligheder. Det kan være hensigtsmæssigt med en nedskrivning af gælden.
  Original languageDanish
  JournalFinans/Invest
  Issue number7
  Pages (from-to)4-13
  ISSN0106-1798
  Publication statusPublished - Nov 2013

  Cite this