Løn i opsigelsesperiode, fratrædelsesgodtgørelse – Lempelse efter ligningslovens § 33 A og dobbeltbeskatningsoverenskomst

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Østre Landsret har i SKM2022.394.ØLR taget stilling til, om en skatteyder var berettiget til lempelse efter enten ligningslovens § 33 A eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Kina af nogle forskellige vederlag, som han modtog i forbindelse med fratrædelse af sin stilling. Retten fandt, at skatteyderen i den konkrete situation ikke var berettiget til lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, og alene berettiget til forholdsmæssig lempelse efter ligningslovens § 33 A af løn i opsigelsesperioden. Efter en konkret vurdering fandt retten ikke, at skatteyderen var berettiget til lempelse for fratrædelsesgodtgørelserne efter ligningslovens § 33 A. Dommen er anket til Højesteret.
Original languageDanish
Article numberSR.2022.250
JournalSR-Skat
Volume34
Issue number07
Pages (from-to)250-253
Number of pages4
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - 2022

Cite this