Kvalifikation af betalinger for cloud computing efter OECD's modeloverenskomst

Jolande Lærke Jørnsgård, Louise Fjord Kjærsgaard

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I artiklen behandles kvalifikationsudfordringerne ved betaling for visse digitale produkter og services, nærmere bestemt cloud computing i form af Infrastructure-as-a-Service og Software-as-a-Service. Artiklen tager udgangspunkt i OECD's modeloverenskomst, men inddrager intern national ret til eksemplificering. Udfordringerne centrerer sig primært omkring behandlingen af blandede kontrakter samt sondringen mellem erhvervsindkomst og royalty. Sidstnævnte udfordring analyseres, for så vidt angår erhvervelse af serverkapacitet gennem en analog fortolkning af kommentarerne til OECD's modeloverenskomst vedrørende et telekommunikationsforetagende, der indgår aftale om transponder leasing med
en satellitoperatør.
Original languageDanish
Article number275
JournalSkat Udland
Issue number11
Pages (from-to)581-590
ISSN0905-443X
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes

Cite this