Kursgevinstloven: Væsentlige ændringer

Susanne Nørgaard, Lena Engdahl

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  Abstract

  Folketinget vedtog sidste år væsentlige ændringer til de regler, som gælder for tidspunktet for beskatning af kursgevinst og -tab. Ændringerne gælder som hovedregel fra og med indkomståret 2016 og berører både selskaber og personer. Ændringerne vedrører tidspunktet for, hvornår en kursgevinst/-tab skal indregnes i den skattepligtige indkomst. Derimod sker der ikke ændringer i reglerne om, hvorvidt en kursgevinst/-tab er skattepligtig henholdsvis fradragsberettiget. Formålet med de nye regler er, at det bliver administrativt enklere at konvertere fra årsregnskab til skatteregnskab og at hindre utilsigtet beskatning på koncerninterne fordringer. Reglerne føres således delvist tilbage til de regler, som var gældende før den skattereform, der trådte i kraft for indkomståret 2010.
  Original languageDanish
  JournalRevision & Regnskabsvæsen
  Volume85
  Issue number11
  Pages (from-to)84-87
  ISSN0034-6918
  Publication statusPublished - 2016

  Cite this