Kursgevinst ved omlægning/eftergivelse af gæld: Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tab ved indfrielse af gæld i fremmed valuta

Research output: Contribution to journalComment/debateResearch

Abstract

Landsskatteretten har i to næsten identiske sager om bindende svar, SKM2021.36.LSR og SKM2021.37.LSR, truffet afgørelse om, hvorvidt en omlægning af gæld kan anses for en eftergivelse af gæld. Dette blev bekræftet af Landsskatteretten, som også bekræftede, at der forelå en kursgevinst, selvom den nominelle gæld ikke ved omlægningen blev ændret. Landsskatteretten fandt dog, at spørgerne ikke havde modtaget en skattepligtig gevinst efter kursgevinstlovens § 21, da fordringerne alene blev nedsat til fordringernes værdi. Eftergivelserne medførte dog underskudsbegrænsning efter personskattelovens § 13 a.
Original languageDanish
Article numberSR.2021.104
JournalSR-Skat
Pages (from-to)104-107
Number of pages4
ISSN0904-5139
Publication statusPublished - Apr 2021

Cite this