Kulturens, kunstens og teatrets værdi: Et overblik over eksisterende forskning

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

  Abstract

  Denne rapport er blevet til på opfordring af Danske Teatres Fællesorganisation. Formålet med rapporten er at sætte fokus på analyser og resultater vedr. kulturens, kunstens og teatrets værdi, og dermed: 1) Give et overblik over relevant forskningsbaseret materiale og resultater 2) Bidrage til at få bibragt nye argumenter i diskussion om kunstens og kulturens værdi. Dette er et stort og bredt forskningsområde, som dækker mange forskellige temaer. Der vil være et fokus på forskning der relaterer sig til teater og scenekunst, men de fleste kilder vedrører kunst og kultur mere generelt. Herudover har rapporten et kulturøkonomisk udgangspunkt, men forskning fra andre discipliner vil også blive inddraget. Rapporten er struktureret således: Først afgrænses det, hvilken forståelse af begreberne kunst og kultur, der ligger til grund for rapporten. I afsnit 3 diskuteres værdi og værdisætning, og der gives eksempler på konkrete analyser og resultater. Afsnit 4 handler om kvalitet, da kvaliteten af kunst er en central diskussion, som man ikke kommer uden om i forhold til vurderingen af værdi og effekter. Afsnit 5 handler om effekter af kunst og kultur, både på individ- og samfundsniveau. Også her gives der en række eksempler på konkrete empiriske analyser og resultater. I afsnit 6 og 7 konkluderes der på en række centrale spørgsmål vedr. argumenter for kunstens og kulturens værdi. Begreberne værdi, kvalitet og effekter hænger sammen, men er også afgørende forskellige.
  Original languageDanish
  Place of PublicationFrederiksberg
  PublisherCopenhagen Business School, CBS
  Number of pages27
  Publication statusPublished - 2017

  Cite this