Kreditorforfølgning: Materiel foged- og konkursret

Peter Møgelvang-Hansen, Jakob Juul-Sandberg

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Bogen er ajourført indtil 1. september 2023 med ny retspraksis, litteratur og lovgivning, og bogen indeholder væsentligt nyt særligt inden for konkursretten, hvor der siden forrige udgave er sket flere lovændringer. Kreditorforfølgning: Den eneste samlede fremstilling af kreditorforfølgningssystemet i dansk litteratur. Kreditorforfølgning giver en grundlæggende indføring i Retsplejelovens og Konkurslovens materielretlige regulering af kreditorers individual- og universalforfølgning og gennemgår: de fogedretlige regler om udlæg, tvangsauktion, arrest og umiddelbare fogedforretninger, samt de særlige regler om inddrivelse af gæld til det offentlige ved udpantning og lønindeholdelse,de konkursretlige regler om rekonstruktion, konkursens indtræden og retsvirkninger, konkursboets aktiver og passiver, herunder modregning og anmeldelsesret, reglerne om omstødelse og om konkursorden samt om gældssanering. Målgruppe : Bogens primære sigte er at være lærebog på jurastudiet, men den kan i vidt omfang også anvendes som opslagsværk og vil derfor også have interesse for praktikere, der beskæftiger sig med insolvensretten ­– bl.a. i kraft af de udførlige henvisninger til nyere praksis.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKarnov Group
Edition10.
Number of pages560
ISBN (Print)9788761944689
Publication statusPublished - 2023

Cite this