Krav om sikkerhedsstillelse, når udenlandske sagsøgere anlægger sag ved de danske domstole: Cautio judicatum solvi

Morten Petersen Broberg, Peter Arnt Nielsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Sagsøgere, der ikke har hjemting i Danmark, kan på sagsøgtes begæring pålægges at stille sikkerhed for sagsomkostninger (cautio judicatum solvi). Retsplejelovens § 321 fastlægger dog to undtagelser til dette: nemlig dels sagsøgere, der har bopæl eller hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dels sagsøgere, der har bopæl eller hjemsted i et land, hvor en sagsøger, der har bopæl eller hjemsted i Danmark, er fritaget for at stille sikkerhed for sagsomkostninger. Som en tredje undtagelse gælder, at krav om sikkerhedsstillelse i særlige tilfælde kan være afskåret på andet grundlag. I artiklen fastlægges den nærmere afgrænsning af disse tre undtagelser.
Original languageDanish
Article numberU.2022B.144
JournalUgeskrift for Retsvæsen
Volume156
Issue number16
Pages (from-to)144-150
Number of pages7
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2022

Cite this