Kræftpakker i psykosocialt perspektiv: Konsekvenser for professionelle roller og patientoplevelsen

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Siden indførelsen af kræftpakker på samtlige kræftområder i 2007 har dansk kræftbehandling gennemgået gennemgribende organisatoriske forandringer, men selvom pakkerne over en bred kam betegnes som en succes, ved vi meget lidt om effekterne af modellen - herunder de mindre synlige og direkte målbare konsekvenser for det daglige arbejde, professionelle roller/kultur og patientoplevelsen. Denne præsentation belyser, hvordan professionelle roller, ansvar og kompetencer reorganiseres og redefineres ved introduktionen af kræftpakker i dansk kræftbehandling, og hvordan disse reorganiseringer influerer på patientoplevelsen. Ikke mindst diskuteres konsekvenserne af den nye fokusering på tid, proces, standardisering og koordinering i kræftbehandlingen, og på hvordan sådanne refokuseringer kan have betydningsfulde konstitutive effekter for organiseringen af ansvars- og kompetencefordelinger i klinisk praksis og i mødet med patienten. Projektet, som præsentationen bygger på, tager udgangspunkt i to primære kræftpakker: Henholdsvis pakkeforløbet for kræft i æggestokkene og pakkeforløbet for hoved-halskræft. Pakkerne er bl.a. valgt ud fra kriterier omhandlende forskelle i implementeringsforløbene, kompleksitet og primær patientgruppe. Metodisk bygger projektet på kvalitative interviews med læger og patienter samt observationsstudier af patient-læge samtaler på et større dansk universitetshospital. Nærværende præsentation tager primært sit udgangspunkt i en indledende række af lægeinterviews. Interviewene er udvalgt ud fra pakkeforløbenes trin og dækker såvel udredningsprocessen, kirurgien og onkologien/radioterapien indenfor hvert område. Interviewene er desuden struktureret efter særligt fire temaer. For det første, spørgsmål omhandlende tid og proces som nye organisatoriske principper i sundhedsvæsenet, for det andet spørgsmål om effekterne af den øgede standardisering, overvågning og monitorering, for det tredje spørgsmål om koordinering og arbejdet i tværvidenskabelige teams, og for det fjerde, etiske spørgsmål og spørgsmål omhandlende patient-relationen efter pakkeforløbenes indførelse. Analytisk belyser projektet pakkeforløbenes effekter ved at koble primært to forskellige forskningsperspektiver: et organisationsteoretisk og et professions-etisk. Med interessen i at undersøge de konstitutive effekter af pakkeforløbene skriver projektet sig ind i en forskningstradition, særligt indenfor etnografiske arbejdslivsstudier og organisationsteoretiske studier, hvor fokus har været på de mere utilsigtede konsekvenser af introduktionen af moderne management teknologier og standardiseringsregimer i sundhedsvæsenet for fx roller, kompetencer og ansvarsfordelinger. De organisatoriske perspektiver kobles med professionsetiske betragtninger baseret på bl.a. klassisk professionslitteratur. Med fokus på at udvide vores forståelse for konsekvenserne af kræftpakkerne, også de mindre synlige og målbare af slagsen, ønsker projektet overordnet at bidrage til at skabe et forbedret grundlag for at foretage vigtige afvejninger og eventuelle korrektioner i forhold til pakkernes succeser såvel som de udfordringer, de fører med sig.
Original languageDanish
Publication date2014
Number of pages1
Publication statusPublished - 2014
EventKræft i kontekst – kliniske, organisatoriske og psykosociale perspektiver på kræftforløb: National konference om psykosocial kræftforskning - Hindsgavl Slot, Middelfart, Denmark
Duration: 21 May 201422 May 2014
http://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/kpsk/program-konference/

Conference

ConferenceKræft i kontekst – kliniske, organisatoriske og psykosociale perspektiver på kræftforløb
LocationHindsgavl Slot
Country/TerritoryDenmark
CityMiddelfart
Period21/05/201422/05/2014
Internet address

Cite this