Kompensation for meningstab: Forventninger til kommunikation i offentlig ledelse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Kommunikation ses i dag som løsning på en række problemer i den offentlige sektor. I denne artikel anskues problemer og kommunikationsløsninger ikke som objektive størrelser, men som konstruktioner, som skaber en række forventninger. Artiklen belyser hvordan kommunikation ses som det, der kan gennemtvinge forandringer, inspirere til meningsdannelse, skabe grundlag for refleksion, opretholde dialog og image, samt skabe fælles retning og motivation hos ansatte. Disse forventninger til kommunikation opstiller særlige krav til den offentlige leder – som ikke blot kan være en administrator, men kontinuerligt skal være engageret i at skabe mening. Dette legitimerer, at der i den offentlige sektor afsættes betydelige ressourcer til kommunikation og refleksion.
Original languageDanish
JournalPublic Governance Research
Volume1
Issue number1
Pages (from-to)29-43
Publication statusPublished - 2015

Cite this